Prawny podział funduszy

Fundusze inwestycyjne mogą dzielić się na przeróżne rodzaje. Zależy to od wielu czynników, określających poszczególne kategorie. W poniższym zestawieniu skupimy się jednak na prawnych aspektach, które dokładnie określa ustawa prawna.

  • Fundusze inwestycyjne otwarte. Ten rodzaj funduszy charakteryzuje się głównie nieograniczoną liczbą uczestników. Mogą być nimi zarówno osoby fizyczne, prawne, a także instytucje i przedsiębiorstwa. Nadrzędną cechą takiego funduszu jest stale zmieniająca się liczba uczestników, biorących udział. Warto wspomnieć, że jednostki uczestnictwa danych uczestniczących obliczane są zawsze w dni robocze, odbywa się to z codzienną częstotliwością. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia zmieniających się wartości akcji i obligacji. Powyżej opisany fundusz jest obecnie najchętniej otwieranym funduszem w kraju, co spowodowane jest zapewne możliwością uczestniczenia różnych grup i osób,
  • Fundusze inwestycyjne zamknięte.

    Te z kolei – w przeciwieństwie do pierwszego rodzaju, mają bardzo ograniczone restrykcje, dotyczące uczestnictwa inwestorów. Istnieje dokładny zapis w którym momencie potencjalny uczestnik może dołączyć oraz co jest wymagane, aby tego dokonać. Powyższe fundusze generują tzw. certyfikaty, które są jednym z zasobów na Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z prawem są więc one dostępne jedynie dla konkretnych inwestorów. Warto też dodać, że w odróżnieniu do funduszy inwestycyjnych otwartych, wartość obliczana jest dużo rzadziej. Częstotliwość z jaką wyceniane są fundusze odbywa się nawet raz na kwartał. Zależy to jednak od konkretnej sytuacji, ponieważ także spotykane są takie, które tj. w funduszach otwartych – wyceniane są codziennie w dni robocze.

.