Podział funduszy ze względu na zasięg

Fundusze inwestycyjne mogą dzielić się na przeróżne kategorie. Jedne dotyczą aspektów czysto prawnych, drugie ustalane są pod względem sytuacji ekonomicznej. Istnieje jednak podział, który jest określany według obszaru, na którym ma funkcjonować fundusz. A dzieli się on poszczególne rodzaje:

  • Fundusz krajowy.

    Zgodnie z nazwą istnieją na rynku krajowym. Ich główną cechą jest inwestowanie w krajowe akcje. Są to: papiery wartościowe, akcje, obligacje lub prawa majątkowe. Ten rodzaj funduszu ma obecnie najwięcej inwestorów.

    Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie ma ryzyka walutowego. Wszelkie inwestycje oraz wartości uczestnictwa przeliczane są na złotówki,

  • Fundusze globalne. Traktują o funduszach, które inwestują w kraju oraz zagranicą. Niestety tutaj występuje już ryzyko, które spowodowane jest przeliczaniem walut.

    Warto jednak dodać, że ten rodzaj funduszy skupia się także na rynku nieruchomości,

  • Fundusze międzynarodowe. Ten rodzaj charakteryzuje się inwestowaniem w rynki tylko i wyłącznie zagraniczne. Zdobył swoją popularność dzięki możliwości dokonania wyboru danego regionu lub kraju, co pozwala na przemyślane uczestnictwo w tych obszarach, w których inwestycje mają największy potencjał. Nie jest jednak tak, że zawsze jest określony konkretny zasięg inwestycji.

Ciężko jest dokładnie sprecyzować, który fundusz z powyżej wymienionych cieszy się obecnie największą popularnością. Każdy z nich zawiera zalety i wady oraz wybierany jest w oparciu o indywidualne możliwości inwestorów.