Komisja Nadzoru Finansowego

Aby postawić krok ku pierwszym inwestycjom, warto zapoznać się z podstawowymi terminami. Jednym z nich jest KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Odgrywa bardzo ważną rolę w temacie kapitałów inwestycyjnych. Dzięki temu organowi wszystko działa poprawnie, a inwestujący nie muszą martwić się o działanie zgodnie z prawem. Nad naszymi inwestycjami czuwają powołani do tego pracownicy. Wyszkoleni profesjonaliści, nad którymi wyżej wymieniona komisja sprawuje kontrolę. Pomimo zaufania do instytucji, jakimi są banki, jest to dodatkowa pewność, że swoje środki powierzyliśmy zgodnie z rozsądkiem.

Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje się kontrolą rynku finansowego w kraju. Działa zgodnie z obowiązującym prawem i ustawami. Jej zadaniem jest czuwanie nad rynkiem kapitałowym, bankami, instytucjami, które zajmują się rentami, emeryturami, a także wszelkimi oddziałami płatniczymi. Rola komisji jest więc ogromna. Jej funkcje są rozległe:

  • Działania, które mają na celu poprawne działanie rynku finansowego, a także wprowadzanie ewentualnych zmian lub poprawek, aby wszystko było realizowane zgodnie z prawem
  • Działania, które mają edukować społeczeństwo względem rynku finansowego i przekazywanie informacji dot. ewentualnych zmian
  • Współuczestniczenie w realizacji projektów finansowych oraz sporządzania ustaw i aktów

Nad poprawnym działaniem KNF czuwa Prezes Rady Ministrów. Warto dodać, że dodatkowym celem jest także budowanie zaufania wśród społeczeństwa względem rynku finansowego.