Jednostka uczestnictwa – czym jest i jak działa

Kiedy zapoznaliśmy się już z podstawowym pojęciem funduszu inwestycyjnego, warto zastanowić się, w jaki sposób tak naprawdę działa. Bez powyższego, nie będziemy w stanie dokonać odpowiedniego wyboru, dotyczącego przykładowo rodzaju, który będzie dedykowany naszej sytuacji.

Jednym z elementów, na które składa się działanie wyżej opisanego funduszu jest jednostka uczestnictwa. W najprostszym tego terminu znaczeniu rozumiana jest jako środki finansowe, które zostały wpłacone przez konkretnego inwestora na dany fundusz inwestycyjny.

Jest to swojego rodzaju wartość udziału, których wyceny są ustalane co najmniej raz na tydzień. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że informacje te są stale publikowane na stronach internetowych danych funduszy inwestycyjnych.

Należy także podkreślić, że fizycznie, jednostka uczestnictwa nie jest niczym w rodzaju dokumentu. Można to jednak tłumaczyć jako tytuł, dzięki któremu dany inwestor może ingerować w sprawy inwestycji, w której ma czynny udział.

Kolejną bardzo ważną informacją jest fakt, że jednostki uczestnictwa kupuje się za określoną opłatę manipulacyjną. Co więcej, nie można się ich później pozbyć.

Nie ma możliwości sprzedania lub darowania innej osobie lub firmie takich jednostek. Jedynym sposobem jest umorzenie ich w funduszu inwestycyjnym.

Wszelkie prawa, możliwe ryzyko oraz forma odkupowania lub umorzenia jednostek zawarta jest w dokumencie funduszu, zwanym prospektem informacyjnym.