Fundusze hybrydowe

Istnieje bardzo wiele kategorii według których dzieli się fundusze inwestycyjne. Jedną z nich jest fundusz hybrydowy, inaczej nazywany mieszanym. Jest to rodzaj funduszu, który inwestuje w bardzo różne rodzaje aktywów. Są to m.in. akcje, obligacje, waluty i inne. Fundusze hybrydowe dzielą się na różne podkategorie. A są to np.:

  • Fundusze z ochroną kapitału.

    Główną ich cechą charakterystyczną jest możliwość zabezpieczenia się przed ewentualnie drastycznymi spadkami jednostek uczestnictwa. Wybierając ten fundusz, dokładnie się określa, poniżej jakiego poziomu wartość jednostki nie może spaść. Podczas obserwacji zmieniających się wartości można swobodnie kierować powyżej opisanym poziomem, w stosunku do indywidualnych wymagań,

  • Fundusze zrównoważone, które jak sama nazwa wskazuje, inwestują mniej więcej w równych wartościach w akcje i obligacje,
  • Fundusze stabilnego wzrostu. Są funduszami, które cechują się małym ryzykiem, ponieważ inwestycje w akcje sięgają do 40%. Stąd nazwa stabilnego wzrostu,
  • Fundusze aktywnej alokacji, które nie mają określonych stałych inwestycji akcji i obligacji. Istnieje tu możliwość ciągłej manipulacji w stosunku do zmieniających się sytuacji giełdowych.

Z powyższej analizy wynika, że fundusze hybrydowe kierowane są do osób, które starają się być raczej ostrożne w swoich inwestycjach i nie chcą ponosić zbyt dużego ryzyka. Warto jednak wiedzieć, że umożliwiają dużo większe korzyści niż przykładowo lokaty bankowe. Przed decyzją na którą inwestycję się zdecydujemy, warto prześledzić poszczególne oferty.