Czym jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa, inaczej nazywana lewarem jest pojęciem bardzo ważnym, jeśli chodzi o temat kapitałów inwestycyjnych. Każda firma ma określony sposób finansowania, a to pojęcie ściśle się z tym wiąże. Bowiem dźwignia finansowa rozumiana jest jako działanie, które pozwala na zwiększenie potencjalnych zysków firmy przy pomocy finansowej wkładów obcych.

Dźwignia jest relacją, która zachodzi pomiędzy kapitałem obcym, a własnym. Jej działanie jest formą celową, a używana jest w następujących sytuacjach:

  • Zastosowanie znajduje przykładowo w momencie, kiedy chcemy zwiększyć wartość aktywów, ale niekoniecznie posiadamy środki, które pozwolą nam ten cel zrealizować. Wtedy właśnie, przy pomocy kapitału obcego możemy uzyskać taką możliwość,
  • Z drugiej strony, stosowana jest w momencie chęci obniżenia wartości podatków.

    Dzieje się tak, kiedy podatek traktowany jest jako dług i automatycznie ulega zmniejszeniu.

Mogłoby się wydawać, że jest to idealne rozwiązanie. Jak wszystko, posiada także swoje znaczące wady.

Dotyczą one przede wszystkim rosnącego zadłużenia względem kapitałów obcych, a także zwiększenia ryzyka, które wiąże się z przyszłym brakiem wypłacalności. Należy pamiętać, że dźwignia finansowa nie służy do pokrywania ewentualnych strat. Jest natomiast narzędziem, które świetnie sprawdzi się w nowych inwestycjach i projektach, na wczesnej fazie rozwoju.

Dodatkowy kapitał ma za zadanie wspierać rozwój, a nie uzupełniać braki finansowe. Tylko w takim użyciu będzie miał racjonalny sens.