Czy istnieją jakiekolwiek wady funduszu inwestycyjnego?

Każda sytuacja uwarunkowana jest korzyściami i stratami. Nie zawsze jesteśmy w sytuacji stosunkowo pewnej w stu procentach. Dotyczy to także funduszu inwestycyjnego. Jakie więc są niebezpieczeństwa, które można napotkać na tej drodze?

  • Wiadomo już, że fundusze inwestycyjne kierowane są do osób, które niekoniecznie interesują się w znacznym stopniu ekonomią. Dlatego też powierzane są odpowiednim instytucjom, np.

    bankom. W nich z kolei pracuje szereg profesjonalistów, analityków, którzy są odpowiedzialni za prawidłowe działanie i zarządzanie takimi środkami. Pomimo tego, że istnieją ustawy prawne, które to regulują i raczej ciężko spotkać się z sytuacją, w której możemy być oszukani – istnieje możliwość podjęcia nieprawidłowej decyzji przez pracownika. Nie zawsze wiąże się to oczywiście z celowym zamierzeniem, lecz np. z popełnieniem nieumyślnego błędu, co z kolei wiąże się ze stratami na nasze konto,

  • Nic na świecie nie otrzymujemy za darmo.

    Warto więc dowiedzieć się z jakimi kosztami musimy się pogodzić w trakcie zakładania funduszu inwestycyjnego. Z reguły dotyczą one opłat za towarzystwo, dystrybucję jednostek uczestnictwa,

  • Inwestorzy są zobowiązani do odprowadzania podatku w wysokości 19%

Pomimo wszelkich wad, które zostały wymienione, istnieje dużo zalet. Z reguły pracownicy banków, którzy zajmują się inwestycjami to ludzie rzeczywiście doświadczeni na swoim stanowisku. Prawdopodobieństwo błędu jest więc stosunkowo niewielkie. A jeśli chodzi o koszty, jakie musimy ponieść – czy nie warto za coś zapłacić, aby potem zyskać dużo więcej?.