Analiza funduszy agresywnych

Istnieje wiele kryteriów podziału funduszy. Jedne są bardziej ryzykowne, inne bezpieczniejsze. Jedne zapewniają stały poziom wzrostu inwestycji, który charakteryzuje się dość dużą rozległością w czasie, inne z kolei dzięki możliwościom strat inwestora mogą kreować dużo większe zyski. Wszystko zależy od tego, na jaki fundusz zdecyduje się konkretny inwestor. Nie ma możliwości wybrania funduszu, który odpowiadałby każdemu. Bowiem każdy ma inne możliwości finansowe, a te z kolei bardzo mocno różnią się między sobą. Każdy ma także inny cel inwestycji, jedni planują poświęcić temu kilka miesięcy, inni decydują się na inwestycje w długie lata. Fundusze agresywne cechują się jak największą ryzykownością. Dzieje się tak dlatego, że lokują wszystkie dostępne aktywa, a te z kolei najbardziej narażone są na zmiany wartości rynkowych.

Zmienia się sporo czynników, są to m.in. ilości jednostek uczestnictwa, czy certyfikatów. Istnieją dwa pojęcia, które idealnie oddają konkretne sytuacje w funduszach agresywnych. Z jednej strony jest to hossa, która definiuje możliwość osiągnięcia znacznych zysków. Jest to więc sytuacja wymarzona dla inwestorów funduszy agresywnych. Z drugiej strony, na rynku może panować tzw. bessa, która w przeciwieństwie do hossy odnosi się do wielkich strat. Fundusze agresywne są więc dedykowane osobom, które mogą sobie pozwolić na ewentualne duże straty i chętnie podejmują ryzyko.

Są to zazwyczaj osoby, które posiadają szeroki zasób wiedzy, dotyczący mechanizmów na rynku kapitałowym.